Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Roinn na Fiseolaíochta

Cuid de Scoil an Leighis í Roinn na Fiseolaíochta. Is éard atá san Fhiseolaíocht an eolaíocht a bhaineann leis an gcolainn. Insíonn sí faoin tslí a n-oibríonn cealla, an tslí a chumascann siad a bhfeidhmeanna in orgáin shonracha, agus an tslí a n-oibríonn na córais orgáin seo le chéile chun timpeallacht chobhsaí a chruthú laistigh den chorp. An fhiseolaíocht an bonn feidhmiúil atá leis na heolaíochtaí sláinte, de bharr gur cur isteach ar phróisis fhiseolaíocha is cúis le formhór na ngalar. Tá sé riachtanach go mbeadh eolas ar an bhfiseolaíocht ag mic léinn a mbainfidh a ngairmeacha le gnéithe den tsláinte agus de chúram othar.

Cuireann an Roinn teagasc sa tsaotharlann agus/nó trí léachtaí ar mhic léinn Eolaíochta agus Leighis, chomh maith leis na heolaíochtaí sláinte gaolmhara. Cuirimid an BA (Modhnóireacht) san Fhiseolaíocht ar fáil agus teagascaimid codanna móra den Mhodhnóireacht sa Néareolaíocht, a bhfuil an péire acu ar roghanna Sofaistí i gcéim Eolaíochta Choláiste na Tríonóide. Reáchtálaimid céim onóracha i Sláinte an Duine agus Galair i gcomhar le Scoil na Bithcheimice agus na hImdhíoneolaíochta, le hionchur ó chodanna eile de Scoil an Leighis. Cuirtear cláir múinte iarchéime (MSc) sa Néareolaíocht agus san Fhiseolaíocht Aclaíochta ar fáil chomh maith. Ritheann gach ball den fhoireann acadúil saotharlanna taighde gníomhacha agus déanann maoirsiú ar mhic léinn taighde iarchéime, i réimsí na néareolaíochta, na bitheolaíochta cille agus na heolaíochta aclaíochta, go príomha.  

 


Nuashonraithe 23 November 2016 Physiology (Ríomhphost).