Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Aonad Acadúil na Néareolaíochta

Tá Néareolaíocht Acadúil ina cuid de Scoil an Leighis, lonnaithe san Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis. Tá dlúthcheangal aici le comhghleacaithe i TCIN agus sna hAonaid Néareolaíochta in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Beaumont.

Díríonn an tAonad ar cheithre phríomhthéama. Is iad sin Néaraimheathlúchán, Titimeas, Leigheas Stróc agus Néarachógaseolaíocht.


Nuashonraithe 23 November 2016 Neurology (Ríomhphost).