Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Disciplín na Seaneolaíochta

Tá Disciplín na Seaneolaíochta Leighis, Coláiste na Tríonóide tiomanta do na scileanna agus an t-oideachas riachtanach a thabhairt do ghairmithe leighis le go mbeidh siad inniúil le freastal ar éilimh. An cuspóir atá againn ná daoine gairmiúla ardoilte i réimse na seaneolaíochta a chur ar fáil, agus leis sin beidh Éire ar cheann de na háiteanna is fearr ar domhan le dul in aois inti.

Tugtar tacaíocht do chur chuige ildisciplíneach agus uilechuimsitheach an Disciplín trínár bpolasaithe oideachais agus oiliúna a dhíríonn ar na gnéithe sóisialta, síceolaíochta agus bitheolaíochta a bhaineann le dul in aois. Cuimsíonn ár gcláir raon leathan réimsí taighde, lena n-áirítear eolaíochtaí bunúsacha, taighde aistriúcháin agus taighde ar pholasaí sóisialta agus sláinte.


Nuashonraithe 21 September 2016 Medical Gerontology (Ríomhphost).