Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Disciplín na Haemaiteolaíochta

Tá an Disciplín lonnaithe in Ospidéal San Séamas, Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn. Áirítear ar na seirbhísí gach gné den haemaiteolaíocht, ina measc téachtadh agus cóireáil ar urchóideacht haemaiteolaíocha. Cuireann an disciplín seirbhís chomhairleoireachta ar fáil d'Ospidéal na mBan, Cúirt an Choim.

Tá an Lárionad Náisiúnta um Thrasphlandú Gaschille (SCT) lonnaithe ar Champas San Séamas do dhaoine fásta agus in Ospidéal Mhuire na Leanaí i gCromghlinn.


Nuashonraithe 21 September 2016 School Web Administrator (Ríomhphost).