Skip Trinity Banner Navigation

Léim go dtí an príomhábhar »

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Skip Main Navigation
Skip Sub Navigation

Fáilte chuig Láithreán Gréasáin na hOifige Comhlíonta Faisnéise

Is é ról na hOifige Comhlíonta Faisnéise cabhrú leis an gColáiste a chuid oibleagáidíi a chomhlíonadh faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar.  Cuirtear eolas ar na réimsí ar leithligh sin ar fáil ar na leathanaigh ábhartha den láithreán gréasáin agus is féidir teacht orthu faoi na naisc sna ceannteidil thuasluaite.

Saoráil Faisnéise:

Tá na leathanaigh ghréasáin Saoráil Faisnéise beartaithe ann chun cabhrú leat do chearta a fheidhmiú  faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus chun cabhrú le foireann an Choláiste iarratais ó thaobh Saoráil Faisnéise a fhreagairt.

Déanann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997, a cuireadh i bhfeidhm i gColáiste na Tríonóide ón 1 Deireadh Fómhair 2001, foráil go mbeidh na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine:

Tháinig éifeacht leis an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 an 11 Aibreán 2003.  Áirítear ar an bhfaisnéis Choláiste atá ar fáil a chuid foilseachán faoi Shaoráil Faisnéise (lena n-áirítear a chuid leabhrán faoi alt 15 agus alt 16) agus comhairle don fhoireann ar chúrsaí Saoráil Faisnéise.

Tá leagan Gaeilge den Fhoirm Iarratais um Shaoráil (PDF 123 KB) faisnéise ar fáil anseo.

Cosaint Sonraí

Is éard is aidhm le Cosaint Sonraí cearta daoine ar phríobháideacht a chosaint maidir le sonraí pearsanta fúthu a bheith á bpróiseáil ag na daoine a rialaíonn sonraí den sórt sin.   An reachtaíocht a rialaíonn sin ná na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, ina leagtar síos rialacha maidir le príobháideacht sonraí pearsanta a chosaint, agus a chuimsíonn réimsí mar sonraí pearsanta a fháil, a phróiseáil, a úsáid agus a nochtadh, chomh maith le cruinneas, oiriúnacht, coinneáil agus an ceart atá ag duine aonair rochtain a fháil ar a chuid sonraí pearsanta agus iad a cheartú.   Baineann an reachtaíocht le sonraí pearsanta a choimeádtar i bhformáid láimhe agus leictreonach araon.  

Cóipcheart:

Is é aidhm na leathanach gréasáin Cóipchirt ná an fhoireann agus na mic léinn a chur ar an eolas maidir le hoibleagáidí an Choláiste i leith reachtaíocht cóipchirt a chomhlíonadh, agus is iad na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000 agus 2004 na príomhachtanna atá i gceist.

Contact: Information Compliance Office (Email) | Sitemap | Last updated: Jan 17 2012 | Back to top