Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Ranganna Gaeilge

Saor in aisce do mhic léinn agus do bhaill foirne

Téarma na Féile Bríde 2018

***Dunann an tréimhse clárúcháin 9am De hAoine 2 Marta. Is féidir clárú trid an fhoirm iarratais seo a lionadh agus e a chur chuig gaeloifig@tcd.ie

 

Clárú d'ár ranganna Gaeilge 2018:

***Dunann an tréimhse clárúcháin 9am De hAoine 2 Marta. Is féidir clárú trid an fhoirm iarratais seo a lionadh agus e a chur chuig gaeloifig@tcd.ie

Eolas Ginearálta

 • Tá na ranganna saor in aisce
 • Tá fáilte roimh mhic léinn agus roimh bhaill foirne Choláiste na Tríonóide araon, lena n-áirítear baill foirne ar scor.
 • Cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge
 • Bíonn rogha leibhéil ar fáil (féach an Treoir Leibhéal thíos)
 • An eagraíocht naisiúnta Gaelchultur a chuirfidh na ranganna ar fail
 • Tá na cúrsaí comhoiriúnach le siollabas Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG), cáilíocht atá aitheanta go hidirnaisiúnta. Tugtar tacaíocht áirithe do dhaoine atá ag iarraidh an cháilíocht sin a bhaint amach. Dean teagmhail le hOifig na Gaeilge mas mian leat an TEG a dheanamh.
 • Tá uair in aghaidh na seachtaine ag gach rang, le haghaidh 5 seachtaine.
 • Tuilleadh eolais ach r-phost a sheoladh chuig gaeloifig@tcd.ie, nó glaoch a chur ar (01) 896 3652.

 

RangLisa

 

Treoir Leibhéal

Tabhair aird le do thoil nach mór do bhaill foirne cead a fháil óna mbainisteoir líne sula gcláraíonn siad do rang. Maireann na ranganna 50 nóiméad, ag criochnú 10 nóiméad roimh an uair an chloig.

Tosaitheoirí (A1)      Do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh cheana. Beidh tú in ann comhráite simplí a bheith agat faoi dheireadh an chúrsa.
Tosaitheoirí (A1 +) Do dhaoine a thiug faoin gcúrsa A1 cheana féin ach nach bhfuil muiníneach go leor le dul i mbun leibhéal A2 go fóill.
Bunchúrsa Athnuachana (A2)             Do dhaoine a d’fhoghlaim an Ghaeilge cheana, ach nach cuimhin leo ach beagán den teanga.
Meánchúrsa (B1)    Do dhaoine le tuiscint réasúnta maith ar an nGaeilge, ach le heaspa muiníne chun í a labhairt.
Ardchúrsa (B2)  Dóibh siúd a bhfuil caighdeán breá Gaeilge acu agus ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí / cumas cainte.
Comhrá  (B2) Dóibh siúd a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus atá ag iarraidh í a chleachtadh go neamhfhoirmeálta agus cur lena stór focal.

  

RangStiofain

An Próiseas Roghnúcháin:

 • Déantar gach iarracht spás a thabhairt do gach duine a léiríonn suim sna ranganna Gaeilge, ach ar an drochuair ní hionann clárú don rang agus áit a fháil sa rang i gcónaí.
 • Nuair a chuireann barraíocht daoine isteach ar aon rang ar leith, dáiltear áiteanna ar bhonn crannchuir, san ord seo a leanas:
  1. baill foirne a bhfuil riachtanais traenála sa Ghaeilge acu
  2. baill foirne eile
  3. mic léinn nár ghlac rang Gaeilge sa choláiste riamh
  4. mic léinn a ghlac rang nó ranganna Gaeilge sa choláiste i dtéarma(í) eile
  5. mic léinn a bhfuil modúil Ghaeilge a dhéanamh acu mar chuid den chúrsa stáidéir s'acu
 • Déantar iarracht rang breise a chur ar siúl sa chás go bhfuil méid mór iarrthóirí fós gan áit ina dhiaidh seo.
 • Muna gcláraíonn go leor daoine d’aon rang ar leith, is féidir é a scor.

Nóta tábhachtach: Más ball foirne tú, ba chóir duit cead a fháil ó do bhainisteoir líne sula gcuireann tú isteach ar rang, má bhíonn sé ar siúl i rith do ghnáthuaireanta oibre.

 

Deiseanna Cainte

Tá an-chuid deiseanna agat do chuid Gaeilge a chleachtadh taobh amuigh den rang anseo i gColáiste na Tríonóide:

 • Ciorcal comhrá atá in "An Chéadaoin @ an Bhutrach", a bhíonn ar siúl i mbialann an Bhutraigh gach Céadaoin i rith an téarma, ó 10.30am go 11.30am. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mhic léinn agus mhuintir an phobail i gcoitinne.
 • Bíonn ciorcal comhrá ag an Chumann Gaelach gach Máirt ó 7.30pm go 9pm i Seomra na Gaeilge. Leanann daoine ar aghaidh go Club Chonradh na Gaeilge, teach tábhairne lán-Ghaeilge ar Shráid Fhearchair, de ghnáth.
 • Bíonn Seomra na Gaeilge ar oscailt 9.30am - 4.30pm, Luan - Aoine i rith an téarma, agus tá fáilte roimh gach ball foirne agus mac léinn sa Choláiste bualadh isteach agus píosa cainte a dhéanamh as Gaeilge.

 


Nuashonraithe 28 2 2018 ag .