Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Ranganna Gaeilge

Saor in aisce do mhic léinn agus do bhaill foirne

Téarma na Féile Bríde 2017

***Dunann an tréimhse clárúcháin 5pm Dé Máirt 24 Eanáir. Is féidir clárú ag https://goo.gl/amcOiK

***Seolfar riomhphost amach chuig na daoine a chláraigh faoin Aoine 27 Eanáir (tosóidh na ranganna féin sa tseachtain dar tús an 30 Eanáir).

 

 

Clárú d'ár ranganna Gaeilge i mí Eanáir 2017:

Beidh Seisiún Eolais Buail-Isteach againn ar an Aoine 20 Eanáir, 10.00am go 12.00pm, agus arís Dé Luain 23 Eanáir, 10.00am go 12.00pm, i Seomra na Gaeilge (tá treoracha anseo: http://www.tcd.ie/gaeloifig/en/seomra-gaeilge/).

CLÁRÚ AR LÍNE
Cláraigh ar líne le do thoil ag  https://goo.gl/amcOiK – déan é sin le do thoil roimh 5pm ar an Mháirt 24 Eanáir.*
(*Ná gá a bheith buartha faoin teachtaireacht 'Problem Submitting Survey'. Is féidir 'Submit' a bhrú agus gheofar do chuid sonraí.) 

Tabhair aird le do thoil nach mór do bhaill foirne cead a fháil óna mbainisteoir líne sula gcláraíonn siad do rang. Maireann na ranganna 50 nóiméad, ag criochnú 10 nóiméad roimh an uair an chloig.

 

 

Clár Ama

 

LUAN/ MON

MÁIRT/ TUE

CÉADAOIN/ WED

DÉARDAOIN/ THURSDAY

12.00

 

A1 +

B1

1.00

A1

 

B1


1.00

 

 

B2

A1

2.00

A2

 

B2 COMHRÁ

 

Dátaí Tábhachtacha 2017

 

  Téarma 2
Seisiúin Eolais

Aoine 30 Meán Fómhair, 10am go 12pm, agus arís Dé Luain 23 Eanáir 10am go 12pm, i Seomra na Gaeilge

Clárúcháin 18 Eanáir- Máirt 24 Eanáir
An Chéad Rang An tseachtain dar tús an 30 Eanáir
Sos (Seachtain Léitheoireachta)

An tseachtain dar tús an 27 Feabhra

An Rang Deireanach An tseachtain dar tús Dé Luain 27 Márta

Eolas Ginearálta

 • Tá na ranganna saor in aisce
 • Tá fáilte roimh mhic léinn agus roimh bhaill foirne Choláiste na Tríonóide araon, lena n-áirítear baill foirne ar scor.
 • Cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge
 • Bíonn rogha leibhéil ar fáil (féach an Treoir Leibhéal thíos)
 • An eagraíocht naisiúnta Conradh na Gaeilge a chuireann na ranganna ar fáil
 • Tá na cúrsaí comhoiriúnach le siollabas Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG), cáilíocht atá aitheanta go hidirnaisiúnta. Tugtar tacaíocht áirithe do dhaoine atá ag iarraidh an cháilíocht sin a bhaint amach. Agus, más ball foirne reatha de chuid an Choláiste thú, íocfaidh Oifig na Gaeilge as táille an scrúdaithe béil (€50) duit.
 • Bíonn Lá Eolais agus Clárúcháin ar siúl ag tús gach téarma.
 • Tá uair in aghaidh na seachtaine ag gach rang, le haghaidh 8 seachtaine, le sos don tseachtain Léitheoireachta.
 • Tuilleadh eolais ach r-phost a sheoladh chuig gaeloifig@tcd.ie, nó glaoch a chur ar (01) 896 3652.

 

RangLisa

 

Treoir Leibhéal

Tosaitheoirí (A1)      Do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh cheana. Beidh tú in ann comhráite simplí a bheith agat faoi dheireadh an chúrsa.
Tosaitheoirí (A1 +) Do dhaoine a thiug faoin gcúrsa A1 cheana féin ach nach bhfuil muiníneach go leor le dul i mbun leibhéal A2 go fóill.
Bunchúrsa Athnuachana (A2)             Do dhaoine a d’fhoghlaim an Ghaeilge cheana, ach nach cuimhin leo ach beagán den teanga.
Meánchúrsa (B1)    Do dhaoine le tuiscint réasúnta maith ar an nGaeilge, ach le heaspa muiníne chun í a labhairt.
Ardchúrsa (B2)  Dóibh siúd a bhfuil caighdeán breá Gaeilge acu agus ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí / cumas cainte.
Comhrá  (B2) Dóibh siúd a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus atá ag iarraidh í a chleachtadh go neamhfhoirmeálta agus cur lena stór focal.

  

RangStiofain

An Próiseas Roghnúcháin:

 • Déantar gach iarracht spás a thabhairt do gach duine a léiríonn suim sna ranganna Gaeilge, ach ar an drochuair ní hionann clárú don rang agus áit a fháil sa rang i gcónaí.
 • Nuair a chuireann barraíocht daoine isteach ar aon rang ar leith, dáiltear áiteanna ar bhonn crannchuir, san ord seo a leanas:
  1. baill foirne a bhfuil riachtanais traenála sa Ghaeilge acu
  2. baill foirne eile
  3. mic léinn nár ghlac rang Gaeilge sa choláiste riamh
  4. mic léinn a ghlac rang nó ranganna Gaeilge sa choláiste i dtéarma(í) eile
  5. mic léinn a bhfuil modúil Ghaeilge a dhéanamh acu mar chuid den chúrsa stáidéir s'acu
 • Déantar iarracht rang breise a chur ar siúl sa chás go bhfuil méid mór iarrthóirí fós gan áit ina dhiaidh seo.
 • Muna gcláraíonn go leor daoine d’aon rang ar leith, is féidir é a scor.

Nóta tábhachtach: Más ball foirne tú, ba chóir duit cead a fháil ó do bhainisteoir líne sula gcuireann tú isteach ar rang, má bhíonn sé ar siúl i rith do ghnáthuaireanta oibre.

 

Deiseanna Cainte

Tá an-chuid deiseanna agat do chuid Gaeilge a chleachtadh taobh amuigh den rang anseo i gColáiste na Tríonóide:

 • Ciorcal comhrá atá in "An Chéadaoin @ an Bhutrach", a bhíonn ar siúl i mbialann an Bhutraigh gach Céadaoin i rith an téarma, ó 10.30am go 11.30am. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mhic léinn agus mhuintir an phobail i gcoitinne.
 • Bíonn ciorcal comhrá ag an Chumann Gaelach gach Máirt ó 7.30pm go 9pm i Seomra na Gaeilge. Leanann daoine ar aghaidh go Club Chonradh na Gaeilge, teach tábhairne lán-Ghaeilge ar Shráid Fhearchair, de ghnáth.
 • Bíonn "Lón Gaelach", lón neamhfhoirmeálta do bhaill foirne an Choláiste, ar siúl i Seomra 3104, Bloc na nEalaíon, gach Céadaoin i rith an téarma ó 1pm - 2pm, buíochas le Scoil an Oideachais. Ba chóir duit do lón féin a thabhairt leat, ach cuirtear tae, caife agus brioscaí ar fáil.
 • Bíonn Seomra na Gaeilge ar oscailt 9.30am - 4.30pm, Luan - Aoine i rith an téarma, agus tá fáilte roimh gach ball foirne agus mac léinn sa Choláiste bualadh isteach agus píosa cainte a dhéanamh as Gaeilge.

 


Nuashonraithe 18 1 2017 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).