Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Coiste na Gaeilge

Is fo-Choiste de Bhord an Choláiste é Coiste na Gaeilge, atá ann ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste i gcomhar le hOifigeach na Gaeilge.Tá an tUasal Liam Dowling ina Chathaoirleach air.

Ballraíocht an Choiste 2013-2014

Ball Tofa den Bhord (sa Chathaoir)

Liam Dowling

Ionadaí na Leabharlainne 

Clíona Ní Shúilleabháin

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Aonghus Dwane

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Bridget Kane

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan     

An tOllamh Joseph Barry (Pro-Déan)

Ionadaí ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Eoin MacCárthaigh

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Niamh Ní Chróinín

Ionadaí na Comhairle

An Dr Eoin O'Dell

Dámh na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na hEolaíochta

An Dr Colm Ó Dunlaing

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Carmel O'Sullivan

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Deirdre D'Arcy

Ionadaí Aontas na nIarchéimithe      

Micheál Pio Hyne

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Eoin Ó Súilleabháin

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Le h-ainmniú

 

 

Bhí cruinniú ag an gCoiste i mí Iúil 2013.

An chéad chruinniú eile: mí Dheireadh Fómhair 2013


Nuashonraithe 21 1 2016 ag .