Skip Trinity Banner Navigation

Léim go dtí an príomhábhar »

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

|Skip Main Navigation|
Secondary Navigation

An Rannóg Seirbhísí Airgeadais - Sonraí Comhfhreagrais

 

An Rannóg Seirbhísí Airgeadais
Coláiste na Tríonóide
3 Faiche an Choláiste
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353-1-8961957 / 8961323
r-phost: financial.services@tcd.ie

Tá Rannóg Seirbhísí Airgeadais lonnaithe ag Uimh. 3 Faiche an Choláiste, (taobh le Starbucks), Baile Átha Cliath 2

 

Cuntais Iníoctha

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Cuntais Iníoctha Fiosrúcháin Ghinearálta

apquery

3730

Fiosrúcháin Ghinearálta

 

Cuntais Fála

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Alan Morgan

morganal

1514

Ceann an Bhrainse

 

An Príomh-Oifigeach Airgeadais Meitheal Riaracháin

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Roisin Stapleton

stapletr

1942

Ceann an Bhrainse

 

Páirtnéirí Airgeadais

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Marian Harte

hartem4

8585

Dámh na nDán, na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta

Mairead Garry

garrym

2102

Dámh na hInnealtóireachta, na Matamaitice & na nEolaíochtaí

Emma Hagan

hagane

8221

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Geraldine Joyce

joycege

4652

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Shumane Cleary

shcleary

4824

An Rannóg Seirbhísí Acadúla (ASD)

Colman Rowe

roweco

1631

An tAonad Ioncam Tráchtála (CSD)

Peter Foran

foranp

4728

An Rannóg Seirbhísí Corparáide (CSD)

 

Cúnamh Taca maidir leis an gCóras Faisnéise Airgeadais (FIS)

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Deasc Cúnta FIS

fissupp

2700

Gach fiosrú faoin gcóras faisnéise airgeadais. Féach freisin láithreán gréasáin FIS:  https://www.tcd.ie/local/fis/

 

Cuntasaíocht Airgeadais & Bainistíochta

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Ceisteanna Ginearálta maidir le Mórleabhar na gCuntas

gledger

3644

Ceisteanna Ginearálta maidir le Mórleabhar na gCuntas

Ceisteanna maidir le Cuntas Iontaobhais

trustfds

3644

Ceisteanna maidir le Cuntas Iontaobhais

 

Pleanáil Airgeadais & Bainistíocht Priacail


Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Keith Creedon

keith.creedon

8581

Pleanáil Airgeadais & Bainisteoir Priacail / Ceann an Bhrainse

 

Soláthar

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Ceisteanna maidir le Cúrsaí Soláthair

procurement

8586

Ceisteanna maidir le Cúrsaí Soláthair

 

Cuntasaíocht Tionscadail


Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Ceisteanna Ginearálta maidir le Tionscadail Taighde

resadmin

1960

Ceisteanna Ginearálta maidir le Tionscadail Taighde

Ceisteanna Ginearálta maidir le Tionscadail Caipitil

amoore

2196

Cuntasóir na dTionscadal Caipitil

 

Breithmheas Tionscadail

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Maurice McBride

mmcbrid

1928

Cuntasóir maidir le Breithmheas Tionscadail

 

Oifigeach Caidrimh Seirbhíse

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Samantha Maguire

maguirs4

2755

Oifigeach Caidrimh Seirbhíse FSD

 

Cúrsaí Cánachais

Ainm

r-phost

Fo-líne

Cúram

Judy Nally

nallyju

3131

Oifigeach Cánachais

Maidir le ceisteanna faoi P60, P45 agus cánacha pá-rolla, féachtar an láithreán gréasáin HR ag: https://www.tcd.ie/hr/

 

Baile (Gaeilge)

Back to Top

 

 

 

 

 

Last updated: Sep 01 2017.
Contact: Financial.Services@tcd.ie