Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideMaidir Linn

Is í aidhm na hOifige Chomhionannais ná an comhionannas a chur chun cinn i measc bhall foirne, mhac léinn agus cuairteoirí i gColáiste na Tríonóide, i ngach aon ghné de shaol na hollscoile. Pléann an Oifig ach go háirithe leis na forais leithcheala atá ann i reachtaíocht comhionannais na tíre.

Cuireann an Oifig Chomhionannas a cuspóirí i grích trí na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  • comhairle a thabhairt don Choiste Chomhionannais agus don Bhord maidir le comhlíonadh na reachtaíochta comhionannais
  • cabhrú le polasaithe agus cleachtais a fhorbairt, ina gcuirtear an comhionannas chun cinn
  • pobal an choláiste a chur ar an eolas faoi chúrsaí chomhionannais trí thraenáil, chumarsáid agus imeachtaí
  • eolas a chur ar fáil do mhic léinn, bhaill foirne agus bhaill den phobal maidir le polasaithe agus cleachtais chomhionannais i gColáiste na Tríonóide
  • tuairiscí a scríobh ar chúrsaí comhionannais agus éagsúlachta i gColáiste na Tríonóide
  • feidhmiú mar rúnaí den Choiste Comhionannais agus a chuid fochoistí
  • páirt a ghlacadh i nGreásán Comhionannais Chumann Ollscoileanna na hÉireann
  • tionscadail éagsúla a chur i bhfeidhm i gColáiste na Tríonóide, ina n-áirítear an Ciste Comhionannais, clár traenála "LEAD" agus Seachtain Idirnáísiúnta na mBan

Ní phléann an tOifigeach Comhionannais le cúrsaí disciplíne nó le ciaptha, agus ní thugann an tOifigeach comhairle dlí.

Is í Aoife Crawford (sa phictiúr) an tOifigeach Comhionannais. An fhorainm ab fhearr léi ná "sí".

headshot of equality officer