Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Undergraduate > Course

Modern Irish (TSM)

B.A.; 30 places

Apply Course Options

An Nua-Ghaeilge

Is féidir Nua-Ghaeilge a dhéanamh i dteannta le hábhar eile sa Mhodhnóireacht Dhá Ábhar (TR001) nó i dteannta le Luath-Ghaeilge sa Mhodhnóireacht aon-onóra (EMI TR022). Sa dá chóras seo déantar staidéar ar an dá ábhar ar feadh trí bliana agus roghnaítear ceann amháin den dá ábhar don cheathrú bliain. Bronntar céim onóra sa dá ábhar.

Cad is brí le ‘Nua-Ghaeilge’?

Tugtar ‘Nua-Ghaeilge’ ar an teanga ón mbliain 1200 go dtí an lá atá inniu ann. Sa chúrsa seo léitear litríocht ó gach cuid den tréimhse agus déantar staidéar ar fhorás na teanga lena linn. Déantar staidéar speisialta freisin ar Ghaeilge an lae inniu agus ar Ghaeilge na hAlban.

An é seo an cúrsa duitse?

An mbaineann tú taitneamh as Gaeilge a labhairt? An maith leat an Ghaeilge a scríobh is a léamh? An bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh an ghaeilge timpeall ort gach lá? Más mian leat barr feabhais a chur ar do chumas sna réimsí sin, seo an cúrsa duitse.

Cén fath a roghnófá an Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide?

Tá cáil ar fhoireann Roinn na Gaeilge sna goirt ina bhfuil siad ag obair mar scoláirí agus iad ag foilsiú leo go rialta. Chomh maith leis sin, tá an-cháil ar an Roinn as a bheith cairdiúil, rud a thaitníonn go mór lenár gcuid mac léinn. Bíonn líon na mac léinn beag go leor le go mbíonn sé éasca do na mic léinn aithne a chur ar a chéile. Tá Cumann Gaelach na mac léinn an-ghníomhach ar fad; tá scéim chónaithe lánGhaelach a bhfuil an-tóir uirthi sa Choláiste. San iomlán, is geall le mionGhaelacht i lár na príomhchathrach sinn.

Postanna

Tá réimse an-leathan gairmeacha ag daoine a rinne Nua-Ghaeilge anseo. Ina measc tá cuid mhaith múinteoirí, iriseoirí (sna meáin Ghaeilge go háirithe) agus daoine le postanna eile sna meáin – teilifís, ceol, beochan, raidió agus an t-idirlíon. Tá borradh tagtha ar líon na ndaoine a fhaigheann postanna mar ateangairí agus aistritheoirí, cuid acu siúd thar sáile. Tá léachtóirí ollscoile agus leabharlannaithe againn chomh maith, agus iarmhic léinn eile ag obair sa tseirbhís phoiblí, le gnó agus le margaíocht.

Cad a bheidh á fhoghlaim agat?

Is trí mheán na Gaeilge a mhúinfear do chúrsa. Foghlaimeoidh tú faoi gach gné den Nua-Ghaeilge: ón bhFiannaíocht sa 13ú haois go Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill sa lá atá inniu ann. Cuirfidh tú go mór le do chumas i labhairt agus scríobh na Gaeilge, agus déanfaidh tú staidéar foirmiúil ar cheartúsáid na teanga. Beidh deis agat freastal ar léachtaí faoi: scéalaíocht na seanré, stair shóisialta na teanga, an béaloideas, filíocht na scol, an Fhiannaíocht agus an nualitríocht ar fad, .i.e. gearrscéalta, drámaíocht, úrscéalta, dírbheathaisnéisí agus filíocht. Caithfidh tú dhá mhí sa Ghaeltacht in Éirinn mar chuid de do chúrsa. Sainghné speisialta de chúrsa na Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide ná gur anseo amháin a bheidh seans agat trí bliana a chaitheamh le Gaeilge na hAlban (a’ Ghàidhlig). Beidh seans agat, más mian leat, tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht na hAlban freisin.

AN CHÉAD BHLIAIN AGUS AN DARA BLIAIN

Sa chéad bhliain agus sa dara bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: scileanna i labhairt agus scríobh na teanga, an cheapadóireacht, an t-aistriúchán, stair shóisialta na Gaeilge, an Ghaeilge Chlasaiceach, an nualitríocht, Gaeilge na hAlban.

AN TRÍÚ BLIAIN AGUS AN CEATHRÚ BLIAIN

Sa tríú bliain agus sa cheathrú bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: ardscileanna teanga (labhartha agus scríofa), an cheapadóireacht agus an t-aistriúchán ag leibhéal níos airde, agus Gaeilge na hAlban. Foghlaimeoidh tú conas lámhscríbhinní a léamh (cúrsa sa phailéagrafaíocht) agus léirmheastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar scéalaíocht na seanré. Ina theannta sin, déanfaidh tú rogha cúrsaí sa Nua-Ghaeilge Mhoch, sa litríocht bhéil, i nualitríocht na Gaeilge agus/nó nualitríocht Ghaeilge na hAlban.

MEASÚNÚ

Déanann gach mac léinn cleachtaí scríofa gach seachtain mar chuid den mheasúnú leanúnach; bíonn aistí le scríobh go tráthrialta, agus béaltriail agus scrúduithe scríofa ag deireadh na bliana. Sa cheathrú bliain, déanann mic léinn taighde neamhspleách agus scríobhann siad miontráchtas.

GET IN TOUCH!

www.tcd.ie/Irish

Student profiles: See: www.tcd.ie/courses/undergraduate and select these courses

Email: nibhraoc@tcd.ie

Tel: +353 1 896 1450

Cuireann Roinn na Gaeilge fáilte roimh aon mhac léinn ar mhaith leo freastal ar roinnt léachtaí le blaiseadh a fháil ar chúrsa sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide, ach teagmháil a dhéanamh lin


Course Options

Award

B.A.

Number of Places

30

CAO code (Central Applications Office code) is

TR001
When applying for a TSM/TR001 combination, TR001 must NOT be entered on the application form. Please find your correct code and read TSM here

Options

Students may study:

EITHER
Early and Modern Irish (TR022)
OR
Early Irish (EI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)
OR

Modern Irish (MI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)

In TR001 (TSM) Early Irish or Modern Irish must be studied with one other TSM subject.

An honours degree is awarded in both subjects.

For subjects that combine with Early Irish and with Modern Irish see TSM Combinations.

See also:

TR013: Computer science and language


Admission Requirements

For general admission requirements please click here

Leaving Certificate H4 Irish Advanced GCE (A-Level) Grade C Irish Other EU examination systemsSee www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/matriculation/other/


Apply

Click on the links below to see the available options

+ EU Applicants

Read the information about how to apply, then apply directly to CAO

+ Non-EU Applicants

+ Mature Student – Supplementary Application Form

Read the information about how to apply as a mature student, then select the relevant link below to complete the TCD Supplementary Application Form for mature students.

+ Advanced Entry Applications

CAO code (Central Applications Office code) is

TR001
When applying for a TSM/TR001 combination, TR001 must NOT be entered on the application form. Please find your correct code and read TSM here

Options

Students may study:

EITHER
Early and Modern Irish (TR022)
OR
Early Irish (EI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)
OR

Modern Irish (MI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)

In TR001 (TSM) Early Irish or Modern Irish must be studied with one other TSM subject.

An honours degree is awarded in both subjects.

For subjects that combine with Early Irish and with Modern Irish see TSM Combinations.

See also:

TR013: Computer science and language