Trinity College Dublin

Skip to main content.

Top Level TCD Links

Courses

Modern Irish (TSM)

 • Course Type: Undergraduate
 • CAO Course Code: TR001 (TSM)
 • No. of Places: 30
 • Min Entry Points for 2014: 425 – 535 points (Points per TSM combination)
 • Duration: 4 Year(s) Full Time
 • Award: B.A.
 • Specific Entry Requirements: See requirements
 • Course Options:

  Students may study:

  EITHER Early and Modern Irish (TR022)
  OR


  Early Irish (EI) in combination with one other subject (TR001/TSM)
  OR


  Modern Irish (MI) in combination with one other subject (TR001/TSM)

  TR022 - Early and Modern Irish is a single honor course.

  In TR001 (TSM), Early Irish or Modern Irish can be studied with one other subject within the two-subject moderatorship (TSM) programme. TSM is a joint honor programme. An honors degree is awarded in both subjects.

  For subjects that combine with Early Irish and with Modern Irish see TSM: possible combinations.

  See also:

  TR013: Computer science and language


  TR027: Irish studies

 • How to apply: See how to apply

Admission Requirements

For Admission requirements please click here

Apply

Click on the links below to see the available options

+ EU Applicants

Read the information about how to apply, then apply directly to CAO

+ Non-EU Applicants

+ Mature Student - Supplementary Application Form

+ Advanced Entry Applications

An Nua-Ghaeilge

Is féidir Nua-Ghaeilge a dhéanamh i dteannta le hábhar eile sa Mhodhnóireacht Dhá Ábhar (TR001) nó i dteannta le Luath-Ghaeilge sa Mhodhnóireacht aon-onóra (EMI TR022). Sa dá chóras seo déantar staidéar ar an dá ábhar ar feadh trí bliana agus roghnaítear ceann amháin den dá ábhar don cheathrú bliain. Bronntar céim onóra sa dá ábhar.

An é seo an cúrsa duitse?

Má bhaineann tú taitneamh as Gaeilge a labhairt, a scríobh is a léamh, agus más mian leat barr feabhais a chur ar do chumas sna réimsí sin, beidh an cúrsa seo oiriúnach duit. Is í an Ghaeilge teanga oibre Roinn na Gaeilge. Tá an-cháil ar an Roinn seo as a bheith cairdiúil. Bíonn líon na mac léinn beag go leor le nach mbíonn sé deacair ag na mic léinn aithne a chur ar a chéile. Tá Cumann Gaelach na mac léinn an-ghníomhach ar fad; tá scéim chónaithe lánGhaelach a bhfuil an-tóir uirthi sa Choláiste. San iomlán, is geall le mionGhaelacht i lár na príomhchathrach sinn.

Ábhar an chúrsa

Is trí mheán na Gaeilge a mhúinfear do chúrsa. Foghlaimeoidh tú faoi gach gné den Nua-Ghaeilge: ón bhFiannaíocht sa 13ú haois go Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill sa lá atá inniu ann. Cuirfidh tú go mór le do chumas i labhairt agus scríobh na Gaeilge, agus déanfaidh tú staidéar foirmiúil ar cheartúsáid na teanga. Beidh deis agat freastal ar léachtaí faoi: scéalaíocht na seanré, stair shóisialta na teanga, an béaloideas, filíocht na scol, an Fhiannaíocht agus an nualitríocht ar fad, .i. gearrscéalta, drámaíocht, úrscéalta, dírbheathaisnéisí agus filíocht. Caithfidh tú dhá mhí sa Ghaeltacht in Éirinn mar chuid de do chúrsa. Sainghné speisialta de chúrsa na Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide ná gur anseo amháin a bheidh seans agat trí bliana a chaitheamh le Gaeilge na hAlban (a’ Ghàidhlig). Beidh seans agat, más mian leat, tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht na hAlban freisin.

An chéad bhliain agus an dara bliain

Sa chéad bhliain agus sa dara bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: scileanna teanga, idir labhartha agus scríofa, an cheapadóireacht, an t-aistriúchán, stair shóisialta na Gaeilge, an Ghaeilge Chlasaiceach, an nualitríocht, Gaeilge na hAlban.

An tríú bliain agus an ceathrú bliain

Sa tríú bliain agus sa cheathrú bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: ardscileanna teanga, idir labhartha agus scríofa, an cheapadóireacht agus an t-aistriúchán ag leibhéal níos airde, agus Gaeilge na hAlban. Foghlaimeoidh tú conas lámhscríbhinní a léamh (cúrsa sa bpailéagrafaíocht) agus léirmheastóireacht chriticiuil a dhéanamh ar scéalaiocht na seanré. Ina theannta sin, déanfaidh tú rogha cúrsaí sa Nua-Ghaeilge Mhoch, sa litríocht bhéil, i nualitríocht na Gaeilge agus/nó nualitríocht Ghaeilge na hAlban.

Measúnú

Bíonn ar gach mac léinn cleachtaí scríofa a dhéanamh gach seachtain mar chuid den mheasúnú leanúnach; bíonn aistí le scríobh go tráthrialta, agus béaltriail agus scrúduithe scríofa ag deireadh na bliana. Sa cheathrú bliain, bíonn taighde le déanamh agus tráchtas le scríobh.

Postanna

Déanann mic léinn áirithe taighde sa Nua-Ghaeilge chun post teagaisc ag an tríú leibhéal a bhaint amach. Téann tromlach na mac léinn le múinteoireacht agus le hiriseoireacht (sna meáin Ghaeilge ach go háirithe), cuid díobh le hateangaireacht agus le haistriú. Tá iarmhic léinn le Nua-Ghaeilge tar éis dul le gairmeacha éagsúla cosúil leis an leabharlannaíocht, an tseirbhís phoiblí, margaíocht agus gnó freisin.

Did you know?

 • Trinity is home to the twelfth-century Book of Leinster, one of the most important manuscripts of Irish literature and learning to have survived from the medieval period.

Further information

www.tcd.ie/Irish

Tel: +353 1 896 1450

Specific Entry Requirements

Leaving CertificateHC3 Irish
Advanced GCE (A-Level)Grade C Irish
Other EU examination systemsSee www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/matriculation/other/

Graduate Profile

Name: Christina Cleary

Being part of Scoil na Gaeilge in Trinity provided me with some of the most valued years of my life. When I first embarked upon my path towards third level education I found the whole task quite daunting, yet within a few weeks of lectures I was completely enveloped. The staff itself boasts some of the most learned academics in the field who are prepared to support and help each individual student to progress to their full potential.

First year in EMI (Early and Modern Irish) introduces the student to the vast opportunities available and encompasses topics such as the origin of the language and Old Irish literature. These, and many others, are then studied in more detail in the following years. Second year, then, provided me with the opportunity to sit the Trinity Foundation Scholarship Examinations. Having obtained the appropriate grade, the scholar is awarded financial support for the next five years which includes post-graduate studies, accommodation, your evening meal and much more.

Third year was one of the most socially and academically exciting years for me as I was given the opportunity to study in Aberystwyth, Wales for a semester. While there, the student of EMI is taught Welsh and Early and Modern Irish from a totally new perspective. Then, during the second semester, I was given the choice of studying Scottish Gaelic in the Isle of Skye for a week. A little known fact about the Irish Department in Trinity is that you are introduced to all these wonderful languages as well as Irish itself.

My choices of where to apply for post-graduate studies were broad and varied having majored in Early Irish in my final year. For instance, I considered applying to Cambridge, Paris, Bonn and Marburg. I finally chose Phillips-UniversitÀt in Marburg for my Master's programme where I can learn the German language and broaden my academic horizons in a foreign country.

Of the many boons included as a result of being part of Scoil na Gaeilge, the student is presented with multi-dimensional facilities, networks and access to the major works housed in the Manuscript Department in Trinity, the Royal Irish Academy and the National Library. I also became acquainted with the scholars and academics of the Dublin Institute of Advanced Studies through Trinity's Scoil na Gaeilge and was thus able to avail of their facilities. I have made a deep connection with the subjects I have studied, Trinity College and the Irish Department that I will carry with me for the rest of my life."

||