Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Undergraduate > Course

Early and Modern Irish

B.A.; 15 places

Apply Course Options

Early Irish Component

Early Irish can be studied either in combination with one other subject as part of a two-subject moderatorship (TSM) programme or in the single honour Early and Modern Irish programme (TR022).

What is Early Irish?

Early Irish is the language in use in Ireland from the earliest period for which there are records up to the year 1200. The course covers the language and literature from the emergence of writing at the arrival of Christianity in Ireland to the production of the great saga manuscripts of the twelfth century.

Early Irish: The course for you?

If you are interested in acquiring a reading knowledge of Medieval Irish, in which the great saga literature of our manuscripts was written, this is the course for you.

Early Irish @ Trinity

The Irish department at Trinity has a long history of excellence in the study of Early Irish and continues to engage in research at the highest level. The staff are recognised as experts in their respective fields and many former students are now teaching in Irish universities. You will enjoy small class sizes and a friendly atmosphere which past students have always said was a hallmark of the Trinity Irish Department experience. You may also avail of the option to study Medieval and Modern Welsh in Wales in your third year.

Trinity is home to the twelfth-century Book of Leinster, one of the most important manuscripts of Irish literature and learning to have survived from the Medieval period.

Graduate skills and career opportunities

Some students of Early Irish pursue independent research in the subject with a view to teaching at third-level. Most follow a career in teaching or journalism, especially Irish-language related media. Library archiving, the public service, marketing, business, interpreting and translation all figure in the profiles of past students.

Your degree and what you’ll study

The Early Irish course, which is taught through the medium of English, covers the history of the Irish language from its first appearance on the Ogam inscriptions at the dawn of the Christian era in the fifth century, to the highly polished language of the sagas and law texts preserved in the medieval manuscript collections held in the libraries of Trinity, the Royal Irish Academy and the National Library, all within a five-minute walk of Trinity. You will investigate the Celtic and Indo-European origins of Irish. You will come to know the great characters of Early Irish literature, including the tragic Deirdre, the doomed Conaire, the irresistible but irritable Cú Chulainn, the hopelessly infatuated Muirchertach and many more. You will explore the Pagan and/or Christian character of the literature as well as topics such as kingship, the heroic biography and the sovereignty goddess.

FIRST AND SECOND (FRESHMAN) YEARS

In the first two years you will study the basics of Old Irish. At this stage you will read most literature in translation but you will be introduced to the original texts gradually and you will see how the language emerged and developed through the early Christian period.

THIRD AND FOURTH (SOPHISTER) YEARS

In third and fourth year the horizons are expanded; your study of the history of the language will take you back to its Celtic origins and forward to the dawn of Modern Irish. At this stage you will be reading prose and poetry as well as law and history in the original language, and a special course in palaeography will teach you how to read the manuscripts themselves. Third year students may opt to spend a term in Aberystwyth learning Medieval and Modern Welsh.

ASSESSMENT

Assessment is by exercises and essays submitted during the year as well as end-of-year examinations. In the final year you will also research and write a dissertation.

An Nua-Ghaeilge

Is féidir Nua-Ghaeilge a dhéanamh i dteannta le hábhar eile sa Mhodhnóireacht Dhá Ábhar (TR001) nó i dteannta le Luath-Ghaeilge sa Mhodhnóireacht aon-onóra (EMI TR022). Sa dá chóras seo déantar staidéar ar an dá ábhar ar feadh trí bliana agus roghnaítear ceann amháin den dá ábhar don cheathrú bliain. Bronntar céim onóra sa dá ábhar.

Cad is brí le ‘Nua-Ghaeilge’?

Tugtar ‘Nua-Ghaeilge’ ar an teanga ón mbliain 1200 go dtí an lá atá inniu ann. Sa chúrsa seo léitear litríocht ó gach cuid den tréimhse agus déantar staidéar ar fhorás na teanga lena linn. Déantar staidéar speisialta freisin ar Ghaeilge an lae inniu agus ar Ghaeilge na hAlban.

An é seo an cúrsa duitse?

An mbaineann tú taitneamh as Gaeilge a labhairt? An maith leat an Ghaeilge a scríobh is a léamh? An bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh an ghaeilge timpeall ort gach lá? Más mian leat barr feabhais a chur ar do chumas sna réimsí sin, seo an cúrsa duitse.

Cén fath a roghnófá an Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide?

Tá cáil ar fhoireann Roinn na Gaeilge sna goirt ina bhfuil siad ag obair mar scoláirí agus iad ag foilsiú leo go rialta. Chomh maith leis sin, tá an-cháil ar an Roinn as a bheith cairdiúil, rud a thaitníonn go mór lenár gcuid mac léinn. Bíonn líon na mac léinn beag go leor le go mbíonn sé éasca do na mic léinn aithne a chur ar a chéile. Tá Cumann Gaelach na mac léinn an-ghníomhach ar fad; tá scéim chónaithe lánGhaelach a bhfuil an-tóir uirthi sa Choláiste. San iomlán, is geall le mionGhaelacht i lár na príomhchathrach sinn.

Postanna

Tá réimse an-leathan gairmeacha ag daoine a rinne Nua-Ghaeilge anseo. Ina measc tá cuid mhaith múinteoirí, iriseoirí (sna meáin Ghaeilge go háirithe) agus daoine le postanna eile sna meáin – teilifís, ceol, beochan, raidió agus an t-idirlíon. Tá borradh tagtha ar líon na ndaoine a fhaigheann postanna mar ateangairí agus aistritheoirí, cuid acu siúd thar sáile. Tá léachtóirí ollscoile agus leabharlannaithe againn chomh maith, agus iarmhic léinn eile ag obair sa tseirbhís phoiblí, le gnó agus le margaíocht.

Cad a bheidh á fhoghlaim agat?

Is trí mheán na Gaeilge a mhúinfear do chúrsa. Foghlaimeoidh tú faoi gach gné den Nua-Ghaeilge: ón bhFiannaíocht sa 13ú haois go Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill sa lá atá inniu ann. Cuirfidh tú go mór le do chumas i labhairt agus scríobh na Gaeilge, agus déanfaidh tú staidéar foirmiúil ar cheartúsáid na teanga. Beidh deis agat freastal ar léachtaí faoi: scéalaíocht na seanré, stair shóisialta na teanga, an béaloideas, filíocht na scol, an Fhiannaíocht agus an nualitríocht ar fad, .i.e. gearrscéalta, drámaíocht, úrscéalta, dírbheathaisnéisí agus filíocht. Caithfidh tú dhá mhí sa Ghaeltacht in Éirinn mar chuid de do chúrsa. Sainghné speisialta de chúrsa na Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide ná gur anseo amháin a bheidh seans agat trí bliana a chaitheamh le Gaeilge na hAlban (a’ Ghàidhlig). Beidh seans agat, más mian leat, tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht na hAlban freisin.

AN CHÉAD BHLIAIN AGUS AN DARA BLIAIN

Sa chéad bhliain agus sa dara bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: scileanna i labhairt agus scríobh na teanga, an cheapadóireacht, an t-aistriúchán, stair shóisialta na Gaeilge, an Ghaeilge Chlasaiceach, an nualitríocht, Gaeilge na hAlban.

AN TRÍÚ BLIAIN AGUS AN CEATHRÚ BLIAIN

Sa tríú bliain agus sa cheathrú bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: ardscileanna teanga (labhartha agus scríofa), an cheapadóireacht agus an t-aistriúchán ag leibhéal níos airde, agus Gaeilge na hAlban. Foghlaimeoidh tú conas lámhscríbhinní a léamh (cúrsa sa phailéagrafaíocht) agus léirmheastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar scéalaíocht na seanré. Ina theannta sin, déanfaidh tú rogha cúrsaí sa Nua-Ghaeilge Mhoch, sa litríocht bhéil, i nualitríocht na Gaeilge agus/nó nualitríocht Ghaeilge na hAlban.

MEASÚNÚ

Déanann gach mac léinn cleachtaí scríofa gach seachtain mar chuid den mheasúnú leanúnach; bíonn aistí le scríobh go tráthrialta, agus béaltriail agus scrúduithe scríofa ag deireadh na bliana. Sa cheathrú bliain, déanann mic léinn taighde neamhspleách agus scríobhann siad miontráchtas.

GET IN TOUCH!

www.tcd.ie/Irish

Student profiles: See: www.tcd.ie/courses/undergraduate and select these courses

Email: nibhraoc@tcd.ie

Tel: +353 1 896 1450

Cuireann Roinn na Gaeilge fáilte roimh aon mhac léinn ar mhaith leo freastal ar roinnt léachtaí le blaiseadh a fháil ar chúrsa sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide, ach teagmháil a dhéanamh lin

 


Course Options

Award

B.A.

Number of Places

15

CAO code (Central Applications Office code) is

TR022

Options

Students may study:

EITHER
Early and Modern Irish (TR022)
OR
Early Irish (EI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)
OR
Modern Irish (MI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)

In TR001 (TSM) Early Irish or Modern Irish must be studied with one other TSM subject.

An honours degree is awarded in both subjects.

For subjects that combine with Early Irish and with Modern Irish see TSM Combinations.

See also:

TR039: Computer science and language


Admission Requirements

For general admission requirements please click here

Leaving Certificate    H4 Irish GCE (A-Level) Grade C Irish Other EU examination systemsSee www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/matriculation/other/


Apply

To apply to this course, click on the relevant Apply Link below

EU Applicants

Read the information about how to apply, then apply directly to CAO.

Non-EU Applicants

 • Early and Modern Irish, 4 years full-time Closing Date: 30/JUN/2018
 • Advanced Entry Applications

  Read the information about how to apply for Advanced Entry, then select the link below to apply.

  CAO code (Central Applications Office code) is

  TR022

  Options

  Students may study:

  EITHER
  Early and Modern Irish (TR022)
  OR
  Early Irish (EI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)
  OR
  Modern Irish (MI) in combination with one other TSM subject (TR001/TSM)

  In TR001 (TSM) Early Irish or Modern Irish must be studied with one other TSM subject.

  An honours degree is awarded in both subjects.

  For subjects that combine with Early Irish and with Modern Irish see TSM Combinations.

  See also:

  TR039: Computer science and language