Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Lárionad Léann na mBan

Bunaíodh Lárionad Léann na mBan i gColáiste na Tríonóide i mí Iúil 1988. I 1999, le léiriú a thabhairt ar an bhfás a bhí ag teacht ar a raon ábhar spéise, ina measc gnéasachtaí agus fireannachtaí, leathnaigh an Lárionad a theideal agus a shainchúram go dtí Lárionad Léann na nInscní agus na mBan. In 2005, rinneadh comhalta iomlán de Scoil na Staire agus na nDaonnachtaí den Lárionad. Dar le measúnacht a rinneadh in 2006, 'is é Coláiste na Tríonóide an Lárionad Léann Inscní agus Ban is láidre in Éirinn ó thaobh cúrsaí acadúla de'.

Ó bunaíodh é, tá clár M.Phil. agus clár dochtúireachta den chaighdeán is airde ceaptha agus cothaithe ag an Lárionad, tá gníomhaíochtaí taighde suntasacha déanta aige agus bhí sé páirteach i bhfor-rochtain pobail idir thraidisiúnta agus nuálaíoch. Aithnítear baill den Lárionad go náisiúnta agus go hidirnásiúnta ar fud an AE as a gcuid saineolais ar chúrsaí inscne.


Nuashonraithe 23 April 2014 Email: lawlessc@tcd.ie (Ríomhphost).