|Skip Navigation|

Léim go dtí an príomhábhar »

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

|Skip Main/Sub Navigation
Accomodation & Catering Services - Home Accomodation & Catering Services | Link to Home Home | Link to Home

Táimid lonnaithe sa Séipéal Thiar, ar an gCearnóg Thosaigh sa Choláiste.

Déan teagmháil linn:
An Oifig Iostais, An Séipéal Thiar, Colaiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2.


T: +353 1 896 1177
F: +353 1 671 1267
R: residences@tcd.ie

Uaireanta Oscailte:
Luan- Aoine:
9.00 - 12.45,
14.00 - 17.00
(i rith na bliana acadúla - Deireadh Fómhair - Bealtaine).

An Rannóg Cóiríochta agus Seirbhísí Lónadóireachta

Cuireann an Rannóg Cóiríochta agus Seirbhísí Lónadóireachta seirbhísí tacaíochta ar fáil do phríomh-mhisean acadúil an Choláiste trí chóiríocht codlata a chur ar fáil do mhic léinn, do bhaill foirne agus do chuairteoirí, trí na seirbhísí bia agus dí go léir agus na seirbhísí glantóireachta go léir a chur ar fáil ar fud an Choláiste.
Tá an Rannóg Cóiríochta agus Seirbhísí Lónadóireachta tiomanta seirbhís cóiríochta, bia agus dí agus glantóireachta, atá éifeachtach ó thaobh costais, a chur ar fáil don Choláiste go léir; i gcás seirbhísí cóiríochta agus lónadóireachta, gan dochar do chistí cista communis (cistí lárnacha an Choláiste). Leis sin a bhaint amach, baineann an rannóg leas gníomhach as na hacmhainní atá ar fáil chun ioncam tráchtála a chruthú sna tréimhsí nach mbíonn ar na saoráidí freastal ar phríomh-mhisean acadúil na hollscoile.

Cóiríocht

Tá 1,700 áit chónaithe ag Coláiste na Tríonóide atá lonnaithe ar an bpríomhchampas ag Faiche an Choláiste agus ag Halla na Tríonóíde, Dartraí, Baile Átha Cliath 6. Ar an bpríomhchampas, déantar seomraí cónaitheacha a leithdháileadh thar ceann an Phropaist. Is é an Déan Sóisearach agus an Cláraitheoir Seomraí a dhéanann sin i gcás mac léinn agus an Déan Sinsearach i gcás baill foirne. Is é an Maor a chuireann na feidhmeanna sin i gcrích i Halla na Tríonóide.

Ní leithdháiltear seomraí mic léinn ach amháin ar mhic léinn lánaimseartha atá cláraithe do chúrsaí céime fochéime nó iarchéime, de ghnáth.

Bíonn fáil ar an gcóiríocht sin ag toscairí comhdhála, ag rannpháirtithe i gcláir staidéir samhraidh agus ag gnáthchuairteoirí ar an gcathair, i rith an tsamhraidh, le linn na saoire fada.

Lónadóireacht

Cuireann Roinn Lónadóireachta an Choláiste raon seirbhísí ar fáil ag na láithreacha éagsúla ar an bpríomhchampas agus taobh amuigh de freisin. Freastalaíonn na seirbhísí sin ar riachtanais na mball foirne, an mac léinn agus na gcuairteoirí in 8 bialann a fheidhmíonn an Roinn Lónadóireachta agus i 3 bialann a fheidhmíonn lucht saincheadúnais. Foireann bainistíochta agus foirne gairmiúla, a bhfuil taithí ollmhór acu sa tionscal fáilteachais, a chuireann an tseirbhís ar fáil sa choláiste.

Go sonrach, is í an Roinn Lónadóireachta atá freagrach as Commons, dinnéir téarma agus dinnéir an Choláiste a riaradh.

Chomh maith le freastal ar riachtanais an Choláiste, cuireann an Roinn Lónadóireachta  féastaí agus fáiltí ardcháiltíochta ar fáil do chliaint tráchtála i Seomra Bia stairiúil an Choláiste agus sna seomraí gaolmhara. 

Comhdhálacha

Déanann an rannóg seo bainistiú ar phríomh-shaoráidí teagaisc an Choláiste le húsáid ag comhdhálacha, cruinnithe agus ócáidí eile den sórt sin taobh amuigh d'am téarma agus go háirithe i rith saoire an tsamhraidh. Féadfaidh Coláiste na Tríonóide a bheith ina óstach ar chruinnithe, ar chomhdhálacha agus ar shiompósiaim d’ócáidí a mbíonn idir 20 agus 1,200 toscaire ag freastal orthu. Is láthair comhdhála ‘aon stad’ é an campas, le cóiríocht chónaithe chompordach agus seirbhísí fáilteachais agus féasta den scoth ar fáil chomh maith leis na seirbhísí do chruinnithe.

Bainistí

Cuireann an Roinn Bainistí seirbhísí glantóireachta tí ar fáil ar fud fhoirgnimh agus shaoráidí an Choláiste, lena n-áirítear oifigí, saotharlanna, seomraí teagaisc agus áiteanna cónaithe. Cuireann an roinn raon caighdeánaithe seirbhísí agus minicíochta glanta ar fáil, ag brath ar an ngíomhaíocht a bhíonn ar siúl ar an láthair. Déantar monatóireacht ar an leibhéal seirbhíse a chuirtear ar fáil de réir chaighdeáin dearbhaithe cáilíochta seanbhunaithe.

Teagmháil

Féach anseo le haghaidh liosta teagmhálaithe na hOifige.

Produced by Webfactory
^ Back to Top
Last updated: January 16 2012
Feedback Form|residences@tcd.ie