An Chlárlann Acadúil

Baile

Tá an Chlárlann Acadúil lonnaithe laistigh de Teagasc agus Foghlaim Choláiste na Tríonóide, atá faoi cheannas an Rúnaí Acadúil agus atá freagrach as imeachtaí a reáchtáil chun tacú le hoideachas fochéime agus iarchéime.

Bunaíodh an Chlárlann Acadúil i mí Iúil 2013 agus tá athrú á dhéanamh uirthi faoi láthair i dtaobh struchtúir nua, próiseas agus córais ghnó. Is eagraíocht lánpháirtithe í atá dírithe ar sheirbhís a chur ar fáil agus tacaíonn sí leis na mic léinn le linn a dtréimhse ar fad sa choláiste. Tá éiteas na heagraíochta bunaithe ar mheas, ar chuntasacht agus ar ghairmiúlacht.

Cuireann an Chlárlann Acadúil seirbhísí riaracháin acadúla lárnacha ar fáil, lena n-áirítear:

Iontrálacha Fochéime & Iarchéime

  • Faisnéis maidir le táillí
  • Clárú
  • Amchláir Léachtaí
  • Staidéar Thar Lear
  • Scrúduithe & Measúnú
  • Bainistiú Taighde
  • Searmanais Bhronnta Céime
  • Seanad
  • Tuairisciú Staitistiúil

Bímid oscailte don phobal:
Luan, Céadaoin, Aoine: 09.30 - 17.00
Máirt, Déardaoin: 09.30 - 18.00