Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo Cúrsaí > Cúrsaí Fochéime > Módhnóireacht Dhá Ábhar

Módhnóireacht Dhá Ábhar

Sa Mhodhnóireacht Dhá Ábhar, féadfaidh mic léinn a gcuid staidéar ar an Luath-Ghaeilge nó an Nua-Ghaeilge a nascadh le staidéar ar ábhar ealaíona eile. Le tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair is féidir a chomhcheangal, na pointí CAO a bhí ag teastáil, agus eile, féach na leathanaigh do Mhic Léinn Ionchasacha (Prospective Students) ar shuíomh MDÁ. Ní mór do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoin Nua-Ghaeilge C3 ar a laghad a bheith acu sa Ghaeilge Ardleibhéil san Ardteist.

Luath-Ghaeilge (MDÁ)

Tugann an chéim sa Luath-Ghaeilge traenáil do mhic léinn le stáidéar criticiúil a dhéanamh ar theanga, litríocht agus cultúr na hÉireann agus na hAlban ón tréimhse is luaithe go dtí an dara haois déag. Déantar staidéar ar réimse leathan téacsanna agus údar, agus cuirtear bunscileanna na hanailíse teangeolaíche agus liteartha os comhair na mac léinn, chomh maith le gnéithe den stair shóisialta, paileagrafaíocht, béaloideas agus focleolaíocht chomparáideach. Déantar staidéar ar ghaolmhaireachtaí Ceilteacha agus Ind-Eorpacha na Gaeilge, agus sa tríú agus sa cheathrú bliain cuirtear cúrsa ar fáil sa Nua- agus sa Mheán-Bhreatnais, ach an fhoireann a bheith ar fáil chuige.

Is féidir le mic léinn leathbhliain a chaitheamh ag déanamh staidéir ar an Luath-Ghaeilge thar lear chomh maith. Féadfaidh siad leath-bhliain a chaitheamh sa tríú bliain sna hollscoileanna in Aberystwyth na Breataine Bige, nó Marburg na Gearmáine. Tá fáilte roimh mhic léinn ó na hollscoileanna sin cur isteach ar staidéar a dhéanamh ar an Luath-Ghaeilge sa Roinn seo ar feadh téarma nó bliana chomh maith.

Sa cheathrú bliain, leanann na mic léinn lena gcuid staidéar i gceann amháin den dá ábhar, Luath-Ghaeilge nó an t-ábhar eile. Is í aidhm shainiúil an ceathrú bliain deis a thabhairt do mhic léinn díriú ar an ábhar is fearr leo. Sa tráchtas (c. 10,000 focal) ach go háirithe, a scríobhann siad faoi stiúir bhall de fhoireann na roinne, tá deis acu pé gné den ábhar a roghnaigh siad don cheathrú bliain a scrúdú go mion agus a gcumas scolártha a fhorbairt.

Cliceáil anseo le breathnú ar imlíne de na modúil a ghabhann le MDÁ Luath-Ghaeilge.

Féach freisin an lámhleabhar do Bhliain a hAon, Bliain a Dó, Bliain a Trí agus Bliain a Ceathair.

 

Nua-Ghaeilge (MDÁ)

Tugann an Nua-Ghaeilge traenáil do mhic léinn le stáidéar criticiúil a dhéanamh ar theanga, litríocht agus cultúr na hÉireann agus na hAlban ón dara haois déag go dtí an lá atá inniu ann. Déantar staidéar ar réimse leathan téacsanna agus údar, agus cuirtear bunscileanna na hanailíse teangeolaíche agus liteartha os comhair na mac léinn, chomh maith le gnéithe den stair shóisialta, paileagrafaíocht, agus béaloideas. Cuid lárnach is ea Gaidhlig na hAlban i sruth na Nua-Ghaeilge.

Bíonn go leor deiseanna ag mic léinn ábhair staidéir a roghnú sa Nua-Ghaeilge. Tá fáilte roimh mhic léinn na dara bliana modúl a roghnú sa Teangeolaíocht nó ón Churaclam Leathan. I mblianta na céime (Bliain 3 agus 4), roghnaítear 4 mhodúl ó liosta roghanna gach bliain. Athraíonn na roghanna seo ó bhliain go bliain agus bíonn réimse leathan topaicí ar fáil.

Sa cheathrú bliain, leanann na mic léinn lena gcuid staidéar i gceann amháin den dá ábhar, Nua-Ghaeilge nó an t-ábhar eile. Is í aidhm shainiúil an ceathrú bliain deis a thabhairt do mhic léinn díriú ar an ábhar is fearr leo. Sa tráchtas (c. 10,000 focal) ach go háirithe, a scríobhann siad faoi stiúir bhall de fhoireann na roinne, tá deis acu pé gné den Nua-Ghaeilge a scrúdú go mion agus a gcumas scolártha a fhorbairt.

 

Cliceáil anseo le breathnú ar imlíne de na modúil a ghabhann le MDÁ Nua-Ghaeilge.

Féach freisin an lámhleabhar do Bhliain a hAon, Bliain a Dó, Bliain a Trí agus Bliain a Ceathair.