Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideEolas Teagmhála na Foirne

LaCometa
La Cometa, Francisco de Goya (1746–1828)

Oifigeach Feidhmiúcháin na Roinne

Ms Caroline Anderson, B.Sc. (Oideachas agus Oiliúint)
R: spanish@tcd.ie
T: + 353 1 896 1257

Dr Ciaran B. Cosgrove, B.A. (Béal Feirste), M.A., Ph.D. (Essex), F.T.C.D

Léachtóir Sinsearach sa Spáinnis agus Ceann na Roinne
Nua-fhicsean próis na Spáinne-Mheiriceá, le tagairt ar leith d'úrscéalta Mheicsiceo agus na hAirgintíne. Teoiric litríochta agus staidéar iarchoilíneach.
Ríomhphost: ccosgrov@tcd.ie

Dr Susana Bayó Belenguer, M.A., Ph.D., MIL, Dioplóma san Aistriúchán (IoL)

Léachtóir sa Spáinnis
Litríocht, stair agus cineama na Spáinne sa 20ú aois. Úrscéalta Manuel Vázquez Montalbán. An caidreamh idir an stair agus an litríocht: an stair trí fhicsean, dírbheathaisnéis, teistiméireachtaí, cuimhní cinn, fianaise agus scannáin. Na príomh-thréimhsí staire a ndéantar staidéar orthu ná Cogadh Cathartha na Spáinne ón taobh náisiúnta agus idirnáisiúnta, ré Franco agus an tAthrú Chuig Daonlathas sa Spáinn. Teoiric agus Cleachtas an Aistriúcháin.
Ríomhphost: bayobels@tcd.ie

Dr Katerina García, M.A. (Ollscoil Charles, Prág), Ph.D. (Ollscoil Charles, Prág)

Léachtóir sa Spáinnis
Teangeolaíocht Easpáinnice, go háirithe Canúineolaíocht na Spáinne agus Mheiriceá Laidineach, Sochtheangeolaíocht na Spáinnise agus Teangeolaíocht Stairiúil na Spáinnise. Litríocht Mheánaoiseach na Spáinne. An díospóireacht maidir le feiniméan Spáinn na dtrí Chultúir: idirghníomhaíocht na gCríostaí, na Moslamach agus na nGiúdacha sna réimsí ealaíne, litríochta agus smaointeachais na hIbéire Meánaoisí. Stair, litríocht agus ealaíon na nGiúdacha sular díbríodh iad i 1492.
Ríomhphost: kgarcia@tcd.ie

Dr Ciara O'Hagan, B.A. (Béal Feirste), M.A. (Béal Feirste), PGCE (Béal Feirste), Ph.D. (Béal Feirste)

Léachtóir sa Spáinnis
Spáinn na hEagnaíochta agus, go háirithe, an léiriú a tugadh ar Mheiriceá i litríocht na Leithinse san ochtú haois déag, le tagairt ar leith d'fhilíocht eipiciúil agus do scríbhneoireacht José Cadalso, Pedro Montengón agus Manuel José Quintana.
Ríomhphost: cohagan@tcd.ie

Dr Brian Brewer, B.A. (Arkansas), M.A. (Coláiste Middlebury), M.A (Brown), Ph.D. (Brown)

Léachtóir sa Spáinnis
Litríocht an Ré Órga, ficsean próis ach go háirithe, le tagairt ar leith do Cervantes agus don picaresque. Nua-stair, nua-theoiric agus nua-chleachtas eacnamaíochta luath, Scoil Salamanca (Domingo de Soto, Tomás de Mercado) agus "arbitrismo" (Martín González de Cellorigo, Gaspar de Pons).
Ríomhphost: brewerb@tcd.ie

Teagascóirí Teanga

Virginia Segura Uasal, B.A. (Ollscoil Sevilla), M.Phil. in Aistriúchán ar an Litríocht (TCD)

Teagascóir Teanga
Ríomhphost: spanish@tcd.ie

Patricia González Uasal, B.A. (Ollscoil Autónoma Madrid, UAM), M.Phil. in Aistriúchán ar an Litríocht (TCD)

Teagascóir Teanga
Ríomhphost: pgonzal@tcd.ie

Ms Eva Barba, B.A. (DCU), M.Ed. (TCD)

Teagascóir Teanga
Ríomhphost: ebarba@tcd.ie

Paula Álvarez Bermejo Uasal, B.A (Ollscoil Salamanca), M.A. (UNED)

Léachtóir
Ríomhphost: alvarep@tcd.ie