Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Achoimre ar chúrsaí do mhic léinn ionchasacha

Students at the front square

Déanann mic léinn ar mian leo staidéar a dhéanamh ar an nGeolaíocht iarratas ar an gCéim Eolaíochta (TR071) agus ansin roghnaíonn siad Geolaíocht mar shainábhar sa tríú agus sa cheathrú bliain (ar a dtugtar bliain an tSofaistí Shóisearaigh agus bliain an tSofaistí Shinsearaigh faoi seach). Le linn na chéad dhá bhliain (ar a dtugtar An Chéad Bhliain Shóisearach agus Shinsearach) roghnaíonn mic léinn modúil iomchuí as bitheolaíocht, ceimic, tíreolaíocht, geolaíocht, matamaitic agus fisic. Ní mór duit Geolaíocht a roghnú mar mhodúl sa Chéad Bhliain Shinsearach (an dara bliain) más mian leat Geolaíocht a roghnú mar shainábhar. Cliceáil anseo chun forléargas ar an gcéim TR071 a fheiceáil.


Nuashonraithe 7 May 2014 nmcginle@tcd.ie.