Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Scoil an Oideachas

Tá Scoil an Oideachais, a fuair Ollúnacht i 1905, ar cheann de na scoileanna gairmiúla is mó san Ollscoil. Tugann sí aghaidh ar shaincheisteanna oideachais ag roinnt leibhéal: in oideachas tosaigh do mhúinteoirí, staidéir iarchéime, staidéir iarchéime d’oideoirí ag gach leibhéal, forbairt ghairmiúil leanúnach, agus trí rannpháirteacht i dtaighde ar ardchaighdeán sna réimsí síceolaíocht an oideachais, riachtanais oideachais speisialta, oideachas ealaíon, ardoideachas agus oideolaíocht. Tá ceann de na cláir ardchéimeanna is fairsinge agus is éagsúla sa Stát ag an Scoil agus mar fhreagra ar riachtanais aitheanta sa chóras oideachais a tugadh go leor díobh sin isteach. Tá traidisiún seanbhunaithe ag an Scoil oiliúint a chur ar oideoirí ardchaighdeáin d’fhonn an raon iomlán soláthar oideachais sa Stát a chuimsiú agus tuilleadh tacaíochta a thabhairt dóibh le linn a saol oibre trí chláir iarchéime saindírithe agus speisialaithe a chur ar fáil, ó dhioplómaí go dochtúireachtaí.

Tá os cionn 800 mac léinn sa Scoil. Clár céime amháin atá ar fáil ag an leibhéal fochéime, is é sin san Oideachas Ceoil. Tá idir chláir ghinearálta agus speisialaithe ar fáil ag an leibhéal Máistreachta, i 10 snáithe éagsúla. Glactar le mic léinn dochtúireachta sna réimsí saineolais taighde atá ar bun ag an bhfoireann. Faoi láthair, baineann taighde sa Scoil le dhá ghrúpa taighde seanbhunaithe agus le dhá ghrúpa níos nua: is iad na grúpaí taighde seanbhunaithe ná Cultúir agus Luachanna Acadúla san Oideachas (CAVE) agus Cuimsitheacht san Oideachas agus sa tSochaí (IES). Díríonn taighde CAVE ar an ardoideachas, agus baineann IES go mór leis an oideachas riachtanas speisialta, síceolaíochta na hionsaitheachta agus na claontachta agus le réimsí gaolmhara. Is iad na grúpaí is nua ná Taighde in Oideachas Scoile (RISE) a dhéanann taighde ar réimsí mar timpeallachtaí foghlama, samhlacha teagaisc agus foghlama, agus saothar Lev Vygotsky agus an Grúpa Taighde Oideachais Ealaíon (AERG), a bhfuil béim aige ar oideachas ealaíon, drámaíochta agus ceoil.


Nuashonraithe 7 December 2012 kellyva@tcd.ie.