Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teagmháil

Contact

Is féidir teagmháil a dhéanamh le léachtóirí ar leithligh trí na seoltaí ríomhphoist a thugtar ar leathanach na foirne a úsáid, nó trí scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Scoil an Oideachais

Seomra 3087,
Foirgneamh na nEalaíon,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2.


Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais maidir le cúrsaí sonracha ó na daoine seo:

Dioplóma Gairmiúil san Oideachas

E. Fleeton Uasal
Teil (+353 1) 896 1488
Faics (+353 1) 6777 238
efleeton@tcd.ie

Cláir Iarchéime (M.Ed.)

K. Eades Uasal
Teil (+353 1) 896 3568 (8.30am - 1.30pm)
M.Ed.: master.education@tcd.ie
An tUas. D Wearen
Teil (+353 1) 896 1290 (M.Ed.)
cpdinfo@tcd.ie

Fiosrúcháin maidir le Taighde\D.Oid.

L. McGuire, Uasal
Teil (+353 1) 896 3583 (10am - 1pm)
phdresearch@tcd.ie

Fiosrúcháin faoin B.Oid. Ceoil

Catherine O'Rourke, Uasal
Teil (+353 1) 896 3492
caorourk@tcd.ie

Riarthóir na Scoile

Paula Uhel, Uasal
Teil (+353 1 896 1503)
pmcdona@tcd.ie


Nuashonraithe 25 September 2014 kellyva@tcd.ie.