Skip to main content »

Trinity College Dublin


Communications Office

Language Switcher

Gaeilge (Baile)

Today's date: February 6, 2016

Ollúnacht nua fógartha ag Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath − Ollúnacht Seamus Heaney i Scríbhneoireacht na hÉireann

News feed for Trinity College Dublin.

Dec 17, 2012

Inniu d’fhógair Propast Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, an Dr Patrick Prendergast, Ollúnacht Seamus Heaney i Scríbhneoireacht na hÉireann, atá ainmnithe in ómós duine de mhór-fhilí na hÉireann a bhuaigh duais Nobel.

“Ócáid mhór don scríbhneoireacht in Éirinn agus thar lear is ea an ócáid seo. Tá Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ag cur le scoth-thraidisiún  litríochta an Choláiste leis an ollúnacht nua seo,” a deir an Propast ag an ócáid fógartha.

Bhí ríméad ar an bhfile, a bhfuil ceangal aige le fada le Coláiste na Tríonóide agus atá ina Chomhalta Oinigh ó 1998, faoin ollúnacht nua agus a bheidh gan amhras anois ar cheann de na ceapacháin is mó cáil i saol acadúil na hÉireann.


An file Seamus Heaney agus  an Propast, Dr Patrick Prendergast agus Ollúnacht Seamus Heaney i Scríbhneoireacht na hÉireann á fhógairt

“Is mór an onóir é gur cheap Coláiste na Tríonóide m’ainmse a chur leis an Ollúnacht nua i Scríbhneoireacht na hÉireann.   Is mó ná sin arís é ó tharla an meas mór atá agam ar an obair a dhéantar i  Scoil an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide agus an cairdeas atá agam thar na blianta le scríbhneoirí agus scoláirí a chuir go mór le léann scríbhneoireacht na hÉireann agus lena cleachtadh.  Táim fíorbhuíoch do na bronntóirí ar léir suim ar leith a bheith acu i bhfilíocht” a deir Seamus Heaney.

Roinnt de mhór-dheontóirí  Choláiste na Tríonóide a cheap an post nua lena n-áirítear an Dr Mark Pigott, KBE, agus an Dr Martin Naughton, Cathaoirleach Glen Dimplex.  “Táimid buíoch don tacaíocht a thugann siad agus an fhís straitéiseach a bhí acu a thug orthu an ceapachán seo a fhorbairt,” a deir an Dr Prendergast . “Tá Coláiste na Tríonóide faoi chomaoin ag a lucht maoinithe ar fad a bhíonn fíor ghnaíúil agus atá ag tacú le cáil Choláiste na Tríonóide ar cheann d’institiúidí  oideachais ceannródaíocha ar fud an domhain a chur chun cinn.” 

Chuir Ceann Scoil an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide, an tOllamh Cúnta Eve Patten, fáilte roimh an Ollúnacht nua agus deir: “Bhí ról ceannródaíoch riamh ag an Scoil le léann liteartha na hÉireann a fhorbairt agus daingneoidh Ollúnacht Seamus Heaney i Scríbhneoireacht na hÉireann a cáil sa réimse sin.   Beidh buntáiste mór leis an bpost i dtaobh mhúineadh agus taighde ag leibhéal fochéime agus iarchéime agus is mór an spreagadh é do Dhámh na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta tríd is tríd."
 
Is i Scoil an Bhéarla, atá ar cheann de na scoileanna Béarla is sine ar an domhan, a bunaíodh an chéad Ollúnacht i Litríocht an Bhéarla in 1867. D’fhreastail go leor de mhórscríbhneoirí na hÉireann leis na céadta bliain ar Choláiste na Tríonóide – ina measc  Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, Edmund Burke, Bram Stoker, J.M. Synge, Samuel Beckett,  Oscar Wilde,  William Trevor, Sebastian Barry, Deirdre Madden agus Anne Enright.


Back to press release listing.

Back to top.

| sharon.campbell@tcd.ie | Last updated: January 17, 2013